Iedereen denkt, danst, speelt, tekent, schildert, doet mee

 

Je kunt het voor iemand anders mogelijk maken mee te komen doen. 

Misschien weet je iemand die je zoiets aan zou willen bieden; een kind in de klas van jouw kind, een buur, een nieuwkomer. Je kunt op het aanmeldingsformulier van de betreffende activiteit aangeven wat je wilt doneren.

Of maak het bedrag dat je wilt doneren over op NL 11 INGB 0008490620

Onder vermelding van DONATIE 'Iedereen doet mee' Het Wilde Westen

 

Omdat Het Wilde Westen een ANBI staus heeft, zijn er extra voordeelregelingen met betrekking tot eenmalige en periodieke schenkingen. Waarbij bijvoorbeeld de periodieke schenking een groter voordeel kent.
Hieronder vind je meer informatie en er is een website met uitgebreide informatie: www.daargeefjeom.nl

 

EXTRA informatie in verband met donatie en belasting

Het Wilde Westen heeft een ANBI status. (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Deze ANBI regeling heeft een aantal specifieke voordelen en regelt:

* dat jij als donateur fiscaal gunstig kunt geven: jij kunt jouw gift in principe van de inkomstenbelasting aftrekken.
* dat Het Wilde Westen geen schenkbelasting hoeft te betalen over jouw gift, en geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.
* ook voor bedrijven geldt er een giftenaftrek in de vennootschapsbelasting.
Belangrijk is ook dat de nieuwe Geefwet tijdelijk een extra voordeel oplevert voor culturele instel­lingen en haar donateurs, door de invoering van de zgn. multiplier. Het Ministerie van Financiën wil hiermee gedurende 5 jaar de giften van particulieren en bedrijven aan cultuur stimuleren. Door de multiplier is het mogelijk om een extra bedrag af te trekken van de inkomstenbelasting of vennoot­schaps­belasting. Deze multiplier geldt tot en met 2017.

 

Eenmalig of periodieke schenking
Het is mogelijk om een eenmalige gift te doen aan Het Wilde Westen. Eenmalige giften zijn slechts aftrekbaar voor zover het totaal aan eenmalige giften meer bedraagt dan 1% van uw verzamelinkomen, of ten minste € 60. De maximumaftrek bedraagt 10% van uw verzamel inkomen.
Door invoering van de Geefwet is het mogelijk een extra aftrek van 25% te claimen van het bedrag dat u daadwerkelijk geschonken heeft , tot een maximum van € 1.250.
Bijvoorbeeld: bij een schenking van € 300 kunt u € 375 in aftrek brengen, en bij een schenking van € 5.000 zelfs € 6.250. Daardoor bent u voor uw schenking netto beduidend minder kwijt dan de schenking die wij ontvangen (een voordeel dat bij het hoogste belastingtarief kan oplopen tot meer dan € 3.000).

Omdat bij de eenmalige gift een drempel geldt van 1% is het nog aantrekkelijker om te kiezen voor een periodieke gift. Deze schenking is namelijk geheel aftrekbaar, hiervoor gelden geen drempels en maximum­bedragen. Een periodieke schenking is een jaarlijkse schenking voor minimaal 5 jaar. Voor deze periodieke schenking kun je gebruik maken van de ‘overeenkomst periodieke gift 2014'. (tot 1 januari 2014 is officieel een notariele akte nodig, de overeenkomst periodieke gift 2014 mag al toegepast worden). Mocht je toch kiezen voor een notariele akte, neem dan contact met ons op.
Klik hier voor de overeenkomst periodieke gift 2014

Ook bij de periodieke gift geldt de Geefwet, waardoor een aftrek van 25% extra per jaar mogelijk is. Door de multiplier kunt u 5 jaar lang een extra bedrag tot maximaal € 1.250 in aftrek brengen in de Inkomstenbelasting, met hetzelfde belastingvoordeel als hierboven beschreven.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.daargeefjeom.nl of contact opnemen met ons op info@hetwildewesten.nl

 

Bedrijven
Ook voor bedrijven is het mogelijk om ons te steunen, waarbij jouw bedrijf kan profiteren van fiscaal voordeel. Jij kiest er dan voor om een gift te doen, zonder dat hier een zakelijk belang of een tegenprestatie tegenover staat (in dat geval zou er namelijk sprake zijn van sponsoring en is de geefwet niet van toepassing). Indien jouw bedrijf een gift doet aan Het Wilde Westen dan kan deze gift worden afgetrokken in de vennootschapsbelasting tot maximaal 50% van de winst met een maximum van € 100.000. Voor bedrijven geldt ook de multiplier, die zelfs 50% bedraagt. Dit houdt in dat de giftenaftrek wordt verhoogd met 50% tot een maximum van € 2.500. Dus bij een gift van € 5.000 kan er € 2.500 extra in aftrek worden genomen.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.daargeefjeom.nl of contact opnemen met ons: info@hetwildewesten.nl